IMC TV: 350 Ankara 24 Eylül’de “İklim için NO MINUTE” dedi!

İMC TV’nin 24 Eylül akşamı geçtiği haberi izleyebilirsiniz!

İklim için sokakları karnavala çevirdik!

24 Eylül’de iklim için harekete geç diyerek nefis bir eylem düzenledik. Eyleme katılanlar hayal edemedikleri bir Ankara yarattılar.


İklim için para yok mu?500 Ankaralı pedallarken yüzlerce yaya ile Güvenpark’da açıklamamızı paylaştık, Bogotalı konuğumuzu dinledik. Anadolu Ajansı eylemi “İklim için No Minute!” diyerek geçerken, Hürriyet Ankara ana sayfadan yine aynı başlıkla geçti. Cnn Türk haberi “Başkentlilerden sıradışı eylem ” haberi ile gürüntülü verdi. Biz dizi medyada geçen haberlerin çoğuna yetişemedik bile. Asıl nokta, sesimizi, renklerimizi ve mesajımızı çok net verdik: İklim için zamanımız kalmadı!

Bisiklet günlük ulaşım aracıdır!


Kesin olan birşey varsa, o da yüzlerce bisikletlerle Ankara’nın meydanlarını dolduran , kentin bütün merkezlerinde pedallayanların, Güvenparkı bisiklet ve insan kalabalığına boğan bizlerin gelecek seneyi bekleyemeyecek kadar sabırsız olduğumuz. Artık bu tadı aldık. İklim değişikliğini durdurmak için karnaval havasında bir dizi etkinlik düzenleyeceğimiz net. Şimdi 350 Ankara Hayal Fabrikası yeni tasarımını ortaya koymak için çalışıyor.
Nasıl bir Ankara istediğimizi, iklim dostu bir kentin nasıl olabileceğini ortaya koyduğumuz bu eylemde herkes çok iş yaptı. Başta 350 Ankara’ya destek veren Tüdef, Tükoder Ankara Şube, Afsad, Odtü Mezunlar Derneği ve Perşembe Akşamı Bisikletçileri’ne teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan eyleme lojistik destek veren Delta Bisiklet ve Göngörler Bisiklet’e, pandomim ve canlı heykel performansı için ASSA’ya, bisiklet orkestrasımıza, katılım gösteren bütün gruplara, çevresine duyuruan ve katılım sağlamak için katkı koyan Altı Nokta Körler Derneği’ne, Yenimahalle Belediyesi’ne, Pedal Sesi’ne, Bisiklet Haber’e ve sayısını bizim bile bilmediğimiz diğer gruplara teşekkür ediyoruz.
Yakında iklim için daha fazla insanı daha fazla renkle harekete geçireceğiz.
Unutmayın, iklim için daha çok harekete geçmemiz gerekiyor!
Facebook’dan grubumuzu takip etmek için tıklayınız!
Facebook’dan sayfamızı beğenmek için tıklayınız!
Cumhuriyet, İklim için no minute haberi için tıklayınız!
Hürriyet Ankara haberi için tıklayınız!
CNN Türk’ün videosunu izlemek için tıklayınız!
Sadece Ankara’da de değil, bütün dünyada eylem yaptık. 350 Antalya’ya destek verdik. Onları da izlemek isterseniz tıklayınız!
Yüzlerimizden amacımız okunuyordu!
Fotoğraflar sırasıyla; Oktay Biçer, Zeynep Güner ve Ufuk Duruman!

Teşekkürler Ankara

24 Eylül’de Ankara’da yüzlerce bisikletle ve yayalarla iklim için karnaval tadında bir eylem yaptık. Görselleri paylaşmadan bir tanesini katılan ve destek veren herkes için paylaşıyoruz.

fotoğraf: Serpil Yılmaz, Afsad

350 Ankara Basın Açıklaması / 24Eylül 2011

Bizler, bugün fosil yakıtsısız bir gelecek çağrısı ile dünyada, 170’dan fazla ülkede binlerce kentte bir araya geldik. Bizler bugün 350 Ankara’nın çağrısı, destekçileri ve katılımlarla iklim için harekete geç demek için bir araya geldik.

Bizleri buraya bilimsel gerçekler getirdi! Bilim diyor ki,  fosil yakıtlar nedeniyle atmosferde sanayileşme öncesi 280 milyonda parçacık (ppm) olan karbondiksit yoğunluğunu bugün 392 ppm’e çıkardık. Bilim dünyası diyor ki, yaklaşık atmosferi 1 derece ısıttık ve daha ısıtamayız. Bilim dünyası diyor ki, iklimin artık geri dönülmez noktası 350 ppm! Yani aştık geri dönün diyor. Bizlerde artık iklim için “no minute” diyoruz!
Yüksek karbonlu ekonomiye hayır diyoruz.
Kömür santrallerine, duble yollara, dereleri yok eden HES’lere, İzmir-İstanbul otoyoluna, araba merkezli ulaşım anlayışına hayır diyoruz.
Bizler sıfır karbonlu bir politika istiyoruz.
İklim için toplu taşıma kullanmak, iklim için bisiklet binebileceğimiz yollar, yayalaşmış bir kent istiyoruz. İklim dostu enerjiler, enerji verimliliği politikaları istiyoruz.
Bunun içinde para olduğunu biliyoruz. Sizler, 11 milyar doları İzmir-İstanbul yolunu yapmak için, 6 milyar dolari 3. köprü için, 70 milyar doları nükleer santrali yapmak için ayırırken, para yok demiyorsunuz!  Ama konu petrol yakmayan bisiklete yada yaya yolları, karbon tasarrufu yapan toplu taşıma yada yakıt bile harcamayan enerji verimliliği, rüzgar ve güneşe gelince para kalmıyor.
Ancak biliyoruz ki bunun nedeni ne para, ne de başka birşey, Türkiye’nin iklim hedefinin olmaması. Uluslarası sözleşmeleri 180’den fazla ülke imzaladıktan yıllar sonra  imzalayan, karbon salımlarını ikiye katlayan Türkiye’nin tek hedefi, 25 bin km duble yol ve  2023’de bütün dereleri yok edip kömürü çıkartıp enerji elde etmek!
Bugün dünyanın attığı adımlar yetersiz. Türkiye ise hiç adım atmıyor.140 ülke azaltım hedefi koyarken Türkiye hala hedef koymuyor!
Bugün kuraklıkdan çeken Etiyopya onlarca proje ile iklim değişikliğine karşı savaşırken, bugün Bogota’da yüzbinler 300 km’den fazla bisiklet yolu ile kentte ulaşırken bizler hala bahaneleri seyrediyoruz. Dünyanın gerçekleştirdiği iklim dostu projeleri artık hayal etmek istemiyoruz!
Bugün politikalarınız battı. Ne yollarda arabalarınız ilerliyor, ne atmosferde karbon salacak yer kaldı. Unutmayın, ulaşım araba değildir. Ulaşım bisiklet yoludur, yayalaştırılmış kenttir, toplu taşımadır. Ama siz hala engeller koyuyorsunuz. Unutmayın engelsiz yollar iklim dostudur!
Türkiye artık yanlış politikalarının sonuçlarını bizlere iklim felaketi olarak ödetmesin, dereleri yok ederek, kömürü toprak altından çıkartarak değil, iklim dostu işler yapsın!
Türkiye duble yollar değil, kömür santraller değil, iklim dostu yatırımlar yapsın! Türkiye iklim için azaltım hedefi koysun.
Unutmayın, iklim için artık “no minute!”

350 Ankara Public Release on 24th Of September

We come together in the world more than 170 countries in thousands of cities for the future without fossil fuel . We are here with 350 Ankara’s call to say “move for climate”
The scientific facts has brought us here! Science says, we brought out the concentration of the carbon dioxide from 280 part per million of pre-industrial level to 392ppm. Science says, we warm up the atmosphere about 1 degrees celcius and we can’t warm up more. Science says, 350 ppm is the safe carbondioxide concentration. So we exceed safe level and science says go back! That is why we are saying “no minute” for the solution.
We say “no” to high carbon economy. We say “no” to coal plants, double highway, hydroelectric power plants that destroy the chance of adaptation for climate change, İzmir-İstanbul highway, and car-centered transportation concept.
We demand zero carbon policy.
We want a city which has pedestrian priority. We want to use public transport for the climate, and we want bicycle lanes. We want climate friendly energy sources and energy efficiency policies. We know that there is money for these. You don’t say you have limited budget while you allocate 11 billion dolar to build the highway of the Izmir-Istanbul, 6 billion dollars for the 3rd bridge,  70 billion dolar for the nuclear power plant!  But when the issue comes to the bicycles or pedestrian ways, which don’t burn the petrol, or carbon saving public transport and energy efficiency which is not consuming any fuel, wind and sun, you say there is no money. However, we know it is not because of money, nor anything else. It is because Turkey doesn’t have any reduction target for climate. Although international agreements were signed by 180 countries many years before, Turkey signed them too late. Moreover, Turkey doubled her carbon emmissions. Turkey’s only target is 25 thousand kilometer of double highway, destroying all the rivers and to mine the coals for producing the energy!
Today, world steps are inadequate about the climate movement. However, Turkey, doesn’t take any step. While 140 countries submitted their reduction target according to Kopenhagen accord, Turkey did not.
Today while Ethiopia which suffer from drought, is fighting against climate change with the dozens of the Project. Hundreds of thousands of Bogota reach to the city  through the more than 300 kilometers of cycle ways, we still listen to our government’s excuses. As a climate-friendly projects is carried out in the world We do not want to imagine now! We want them to be real in Turkey too.
Today, Your policies does not work any more. There is no room on road for cars  and no room in atmospehere for their exaust. Transportation does not only mean cars. Ways to transport are bicycles, mass tranportation and pedestrian’s ways. But you are still ignoring them and putting obstacles . Please note that transportation for handicaped are also climate friendly ways!
Consequences of wrong policies of Turkey is now charging us as a climate catastrophe. Turkey shouldn’t charge us as a climate catastrophe by removing the coal from under the soil, she should do climate-friendly jobs!
Turkey shouldn’t construct double roads, coal fired thermal power plants. Turkey should invest on climate friendly investments. Turkey should create the reduction target for the climate.
Remember, for the climate there is “no minute!”
                                                                                                                                           350 Ankara


350 Ankara is an activist group, which struggles against the climate change and supporting by the Federation of Consumer Associations, Middle East Technical University Alumni Association, Ankara Photographers Association, the Branch Office of Consumer Protection Association of Ankara, and cyclists on Thursday night. 350 is the figure of the safe carbon dioxide concentration as particles per million in the atmosphere. Today this figure is 392 million particle. 350 Ankara supports global 350.org movement.

Sivil Toplumdan deklerasyon: 24 Eylül’de iklim için pedalla, iklim için yürü!

Saat 11’de Ankara tren garında bisikletle, saat 12:30’da yayalarla Güvenpark’da buluşuyoruz ! 

1979’da bu yana bilim dünyasının çabaları ile hükümetler iklim değişikliğine karşı savaşımı ne yazık ki sadece “müzakere” ediyorlar. Sanayileşme öncesi 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) olan karbondiksit yoğunluğu 393 parçacığa çıktı. Ancak, bilim dünyası, artık iklimin hızla devrilmeye doğru gittiğini, böyle devam ederse, aşırı iklim olaylarının olağan olduğu noktaya varacağımızı söylüyor. Çözümü ise atmosferdeki karbondiksit oranını 350 ppm’e indirmek!

  Türkiye iklim için yeşil demogoji yapıyor!
Bugün devletlerin taahütleri çözümden çok uzakken, Türkiye ise hiçbirşey yapmıyor. 2009 yılında Kopenhag Uzlaşması çerçevesinde yetersiz de olsa 140 ülke hedeflerini koyarken, Türkiye cevap bile vermedi. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’ne 12 yıl sonra katıldığı gibi uzlaşmaya cevabı da ağırdan alıyor. Gerekçesi ise aslında daha fazla kömür santrali yapmak, daha fazla duble yol açmak gibi fosil yakıtlı bir büyüme hayali. Nitekim, İklim Değişikliği Eylem Planı ile, hiçbir sera gazı salımı azaltım hedefi koymadığını, iklimi öldüren termik ve hidroelektrik hedefleri koyduğu, yapılmış olması gerekenleri ertelemek için eylemler ortaya koyduğu ve bunu da toplumun geniş kesimlerine ödetmeye çalıştığını görüyoruz.24 Eylül, gezegeni harekete geçir, sokakları harekete geçir!Bu sene 24 Eylül’de üçüncüsü gerçekleşecek küresel iklim eylemleri binlerce kentle birlikte İzmir, Antalya, Mersin ve Ankara’da da gerçekleşecek. İklim değişikliğini durdurmak için artık fosil yakıt dünyasından hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Çözüm ise basit, daha fazla enerji verimliliği, daha fazla iklim dostu enerjileri tercih etmekten geçiyor. Daha fazla toplu taşıma, yaya merkezli bir ulaşım ve bisiklet yollarının hızla gerçekleşmesi, yaya öncelikli yolların oluşturulması gerekiyor. Bunun için daha fazla beklemek yerine, var olduğumuzu ve istediğimiz dünyanın bu olduğunu sokaklarda göstermek istiyoruz. Etkinliğimizde, iklim değişikliği konusunda hiçbir sorumluluğu ve suçu bulunmayan, buna rağmen, onlarca iklim dostu projeyi hayata geçirmeye başlayan, toplu taşıma ve bisiklet yollarını yaygınlaştıran ülke ve kentlerden de dostlarımız olacak.

 Bu nedenle, 24 Eylül saat 11’de Ankara Tren garı önünde bisikletlerimizle bir araya gelip, saat 12:30’da Güvenpark’da yayalarla buluşacağız.

 İklim değişikliğini durdurmak için gezegeni ve Ankara’yı 24 Eylül’de 350 Ankara’nın etkinliğinde harekete geçiriyoruz!

Tüdef- Tüketici Dernekleri Federasyonu, 
AFSAD- Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği,
 Tüketiciyi Koruma Derneği Ankara Şubesi,

Fosil Yakıtsız Bir Dünya İsteyenlerin Gücünü Gösterelim!

Sizden çok önemli gördüğümüz bir şey istiyoruz.

24 Eylül’de bütün dünya ile birlikte sokakta olacağız.Bunun nedeni, iklim değişikliği! Ulaşım teması ile gerçekleşen bu seneki küresel eylem, Ankara ile birlikte pek çok kentte yapılacak.
Bu eylemin çok da basit bir sebebi var; bilim dünyası ve yaşadığımız aşırı iklim olayları. Sanayileşme öncesi milyonda parçacık (ppm) olarak 280 olan karbondiksit yoğunluğunu bugün 393 ppm’e çıkardık. Bu bile yaklaşık bir derecelik ısınma demek. Ancak, böyle giderse daha fazla ısınmadan çok, iklimin geri dönülmez noktaya ulaşması ile karşı karşıya kalacağız. Yani aşırı iklim olaylarının olağan olduğu bir gelecek(sizlik) bizi bekliyor olacak.
Türkiye’nin 25 bin km duble yol yapma planları, bütün kömürü çıkartıp yakma hedefi, bütün dereleri yok etme plan ve uygulamaları ile şansımız çok azalıyor. Toplu taşımanın azaldığı, bisiklet yollarının resmi belgelerde hala “özendirilmesi” düşünüldüğü, kaldırımların yola sığamayan araçlara kaldığı bir dönemde artık gezegenin bu araba deryalarını kaldıracak yeri kalmadı.
Türkiye hala “yeterince kirletmeme” gibi bir gerekçe ile bir sera gazı azaltım hedefi vermedi. Bunun sonucu ise çok net, sera gazı salımlarımızı 1990 yılına göre 2009’da ikiye katladık!Açıkçası bu geleceğimizi tehdit eden bir suçun kılıfı olamaz.
Bizler zaten daha modern, daha sağlıklı, daha ekonomik olduğu için toplu taşımayı, yayalaştırılmış bir ulaşım önceliğini ve bisiklet yollarını istiyoruz. Dağ başlarının yıkılıp duble yol yapıldığı, şehir içi ulaşımın otoyola çevrildiği bu süreçte, ulaşım kaynaklı sera gazı salımlarımız ise %80 artmış durumda. 11 Milyar doları İzmir-İstanbul otoyoluna, 6 milyar doları 3. Köprüye ayrılması durumunda hiçbir şansımız kalmayacak. Toplu taşıma, yaya yolları ve bisiklet yolları için paradan çok aklın, politik tercihin önemli olduğu da çok ortada.
24 Eylül’de, dünyanın pek çok kenti ile birlikte sokaklarda olacağız. İklim için harekete geç derken, aslında harekete geçmesi, gezegeni harekete geçirmesi gereken milyonları, yani bizleri kastediyoruz. Sizlerin de 24 Eylül’de harekete geçmesi, çevrenizi örgütlemeniz ve etkinliğimize destek vermeniz çok değerli.
24 Eylül’de saat 11’de Tren garında bisikletlerle buluşacağız. Bizleri sokak sanatçıları, bisiklet orkestramız karşılayacak. Bisikletin günlük bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için hepimiz renk renk, çeşit çeşit günlük kıyafetlerimizi giyeceğiz. Kent merkezlerinde dolaşarak saat 11’de Güvenpark’da buluşacak, yaya, engelli, bisikletli dostlarımızla hep beraber açıklamamızı yapacağız. Açıklamada, iklim değişikliğinden dolayı hiçbir suçu olmayıp onlarca iklim dostu proje yapan Etiyopyalı ve kentlerinde 300 km’den fazla bisiket yolu olan ve dünyanın en iyi toplu taşıma ağına sahip Bogota’yı anlatan Kolombiyali konuklarımız olacak.
    Sen de iklim için gezegeni harekete geçirmeye var mısın?
  Etkinlik için buluşma yerleri: Bisikletlilerle, Ankara Tren GarıSaat 11:00 /  Yayalarla, Güvenparksaat 12:30

24 Eylül, davet Vidosu: İklim İçin Harekete Geç!

24 Eylül’de dünyanın binlerce kenti gibi Mersin, Antalya, İzmir ve Ankara‘da da gezegenimizi harekete geçiriyoruz. Davet vidosunu mutlaka izleyin ve paylaşın!

24 Eylül, İklim için harekete GEÇ!


Bisiklet, paten, kaykay ya da yaya. Eş, dost, arkadaşını kap gel ve gezegenimizi yok eden iklimi değiştiren fosil yakıt dünyasına karşı harekete geç!

Dünyada, iklim için gerekli adımlar hala atılmadı.Devletler ağırdan alıyor.. Türkiye ise henüz hiçbir hedef koymadı. Hala toplu taşımayı planlamaktan, bisiklet yollarını özendirmekten bahsediyor…

Bu 3. eylemimiz ama politikacılarımız hala bıraktığımız yerde. Küresel olarak 24 Eylül’de gezegenimiz için harekete geçiyoruz. TCDD garı önünde toplanıp, bisikletlerimiz, kaykaylarımızla Ulus, Kızılay ve Meclis kavşağında dolaşarak boy göstereceğiz.. Güvenpark’ta bitecek sürüşümüz ardından iklim için birşeyler yapan Etiyopyalı konuğumuz, ulaşımda halkın %85’inin toplu taşıma kullandığı, bisiklet yollarının kenti kapladığı Curitiba-Brezilya ve Bogota-Kolombiya’yı anlatan konuklarımız olacak.

Yani, hiçbirşey yapmayan politikacıları değil, iyi şeyler yapan kentler ve ülkeleri alkışlayacağız!

24 Eylül’de İklim için harekete gecelim ve sokakları dolduralım!

24 Eylül saat 11:00 TCDD Garı önünde başlayacak etkinliği facebook’dan takip etmek için tıklayınız!

İklim meselesi hepimizin meselesi: İklim için harekete geç!


1979 yılında bu yana hükümetler, iklim değişikliğini “müzakere” ediyor. Bugün atmosferdeki karbondiksit miktari 393 ppm (milyonda parçacık sayısı). Bu bize yaklaşık bir derecelik küresel ısınma anlamına geliyor. Ancak sorun, artık ısınmanın da ötesinde, aşırı iklim olaylarının olağan hale geleceği iklimin devrilme noktası. 2007 yılına kadar, böylesi bir noktanın 450 ppm olduğu düşünülüyordu. Ancak, o yıl çıkan raporda 450 ppm’in çok riskli olduğunu ortaya koyarken, bilim güvenli yoğunluğu geçtiğimizi ve bununda 350 ppm olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliğinin faturasını hiç suçu olmayan fakirler ve fakir ülke halkları acı bir şekilde öderken, bizlerde bu faturadan payımızı acı bir şekilde alacağız. Çözüm için ülkeler bir taraftan azaltım hedefleri koyarken, bir taraftan 2012’den sonrası için Kyoto Protokolünün ikinci yükümlülük dönemi anlaşmasını ağırdan alıyor. Ülkelerin hedefleri yeterli değil. Bu hedefler sadece iklimin devrilme noktasına dair riskeleri bir kaç yıl öteleyecek kadar ama çözecek kadar değil. Hiç yükümlülüğü olmayan Maldivler 2020’de karbon nötr olmayı hedeflerken, Etiyopya gibi ülkeler herkesi imrendirecek projelere imza atıyor.
Ülkelerin attıkları adımlar yeterli değil ancak Türkiye hiçbir adım atmıyor. Hala kömürün hepsini kullanlamayı hedefliyor, toplu taşıma ve raylı sistem yerine otoyollar planlıyor ve sera gazı salımlarını 2’ye katladı bile!

Zamanımız geçiyor, belki geçti bile! Bugün için adımları atarsak yarının tehlikelerini daha hafif atlatacağız. Ancak politikacılar bu noktada değil.

Bilim dünyası 350 ppm’in güvenli karbondiksit yoğunluğu olduğunu açıkladıktan sonra, dünyada 350 hareketi ortaya çıktı. 24 Ekim 2009’da 4500 kentte harekete geç çağrısı ile eylemler yaptı. 10.10.2010’da ise politikacıları beklemenin ötesine geçmek için iş yapma çağrısı ile 6000 kentte eylemler yaptı. 2011’de ise daha fazla kentte ve insanla 24 Eylül’de sokakta olunacak!
350 Ankara, 24 Ekim’de meclis önüne yüzlerce bisikletli ve yaya ile çıkarma yaparken, 10.10.10’da 10 kentte bisiklet yolu açılışı yaptı. Biz bisiklet yolunu açıyoruz, politikacılar, sizde iklimin yolunu açın mesajını verdi.

350 Ankara içinde bir dizi aktivist var. İçlerinde tüketicileri, fotoğrafçılar, bisikletciler ve örgütleri yer alıyor ve herkese ulaşmaya çalışıyor. Ancak, iklim meselesi hepimizin meselesi ve geleceğimiz için herkesin harekete geçmesi gerekiyor!

Önder A,
(Bu yazı Kontrast Dergisi 24. Sayısında yer almıştır.)
Toplam 8 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...Son »
© Copyright 350 Ankara - Designed by Digital Marka