350 Ankara, Basın Açıklaması

Spread the love

Açıklama Metni
Bugün, iklimi değil belediyeleri değiştir diyoruz. Yerel seçimlerden 1 yıl önce söylüyoruz.
İklim felaketleri artık hayatımızda, aşırı hava olayları arttı. Seller, kuraklıklar peşpeşe. Bunun tek nedeni fosil yakıtlar. Yerel seçimler politikaları değiştirmek için bir fırsat.
Türkiye’de belediyecilik petrol yakmamak olmalı. Arabalar ulaşım değil, iklim felaketi demek, trafik kargaşası demek. Yapılması gereken iklim dostu ulaşım. Yani,  engelli dostu bir kent, yaya öncelikli ulaşım , toplu taşıma önceliği ve bisiklet ulaşımı demek .
Türkiye’de belediyecilik  doğalgaz yakmamak olmalı. Yapılması gereken kentsel dönüşüm değil. Yapılması gereken iklim dostu evler, sıfır enerjili konutlar.
Türkiye’de belediyecilik kömür yakmamak olmalı. Yapılması gereken enerji verimliliği, enerji müsrifliği değil. Kentlerde kömür ve petrolden vazgeçmek zorundayız. Çünkü başka bir dünyamız yok!
Fosil yakıt politikalarında gelecek yok. 1990’a göre evlerde kömür kullanımı 2’ye katlandı. Konutlarda doğalgaz kullanımı 142’ye katlandı. Biz artık iklimi seçmek istiyoruz. Biz artık, sera gazı azaltım hedefi alan belediye istiyoruz.
Biz bugün  350 Ankara aktivisleri ve destekçiler olarak  yerel seçimlerin sadece belediye seçimleri olmayacağını söylüyoruz.  Bu seçim, bizim için iklim ile petrol arasında olacak,  iklim ile kömür arasında olacak. Bu seçimde iklimi seçen adaylar, iklimi seçen politikalar istiyoruz.
Bu seçimde, petrolu değil iklimi sececeğiz. Peki ya siz?
Ey politikacılar, Seçimin iklimse, seçimim sensin!
İklimi Değil, Belediyeciliği Değiştir!
İklimi Değil, Belediyeleri Değiştir çağrısı!
 Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan yerel seçimlerde fosil yakıtları değil, iklim seçen belediyecilik, iklimi seçen politikalar için fırsat olduğunu belirten 350 Ankara, açıklamasında “ iklim dostu bir ulaşım, iklim dostu bir kent ve iklim dostu bir belediyecilik hayal değil, yapılabilir ve aslında zorunluluk. Bunu isteyen herkesi iklim seçen adayları  göreve çağırmaya davet ediyoruz.” diyoruz. Son aylarda gittikçe artmaya başlayan iklim felaketlerine karşı adım atmak için bu seçimlerin bir fırsat olduğunu, “kentlerin daha az petrol, kömür ve doğalgaz bağımlısı hale getirilerek hem iklimi hemde bütçemizi zora sokuyoruz. Çözüm basit ve ucuz, ama politikacılara böylesi bir gündemimiz olduğunu göstermek zorundayız” diyoruz.
Editöre Notlar:
350 Ankara: iklim değişikliğini durdurmak için mücadele eder ve atmosferde olması gereken karbondioksit miktarının milyonda 350 parçacık olmasını hedefler. Bugün bu rakam 394’dır. 350 Ankara küresel düzeyde eylemlere destek verir, yerel mücadeleyi örgütler. 350 Ankara aktivistlerin ve destekçi örgütlerin gönüllü olarak çalıştıkları bir eylem aktivizmidir. Aktivistler yanında, Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği- TÜVİK-DER, Tüketici Dernekleri Federasyonu-TÜDEF, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği-AFSAD, Odtü Mezunlar Derneği ve Perşembe Akşamı Bisikletçileri-PAB Ankara ve Ankara Sine-i Sanat Atölyesi-ASSA tarafından desteklenir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir