Çağrıdır: Elbistan KES’e itiraz ediyoruz!

Spread the love

4  Ocak 2018’de Anadolu Enerji Elbistan  Termik Santrali İDK toplantısı yapılacak. 2015’de aynı projeye itiraz etmiş, itirazımız ile süreç uzamış ve bakanlık “ÇED’de İklim Değişikliği Ayrıntılı Yer Alacaktır” demek durumunda kalmıştı.

Aradan 2 yıl geçti ve bakanlık ÇED’i iptal etmek yerine süreci devam ettiriyor. Bizde öncelikle 16 “Soruda Anadolu Enerji Elbistan KES incelemesi hazırladık. Üstüne bir de 4 Ocak’da yapılacak İDK toplantısı için itiraz dilekçesi hazırladık. Şimdi tek yapılması gereken dilekçenin iletilmesi.

İtirazımız ise basit, bu görselde var:

 

Bimer’e İtiraz İçin izleyiniz:

Bimer üstünde iletmek için: lütfen aşağıdaki metni Bimer’e giriş yaparak  sayfaya yapıştırınız.

Faks yolu ile iletmek için: Lütfen buraya tıklayarak dosyayı indirin ve imzaladıktan sonra 0(312) 4192192’ye faks çekiniz.

–0–

Tarih: 3 Ocak 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevresel Etki Değerlendirmeis İzin ve Detim Genel Müdürlüğü’ne

Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi sınırları içerisinde Anadolu Enerji Üretim ve San. Ve Tic A.Ş. tarafından yapılması planlanan 500 MW elektrik, 1.108,86 MW ısıl güce sahip Elbistan Enerji Santral entegre projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci çerçevesinde 4 Ocak 208 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı duyurulmuştur. Bu çerçevede itirazımız aşağıda yer almaktadır.

Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne, 2009 yılında Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. 3 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri “ yer almaktadır.

  1. Sadece Elbistan KES her yıl 7 milyon ton kömür yakacak, 1.2 milyon ton uçucu kül bölgeye yayılacak, 1.7 milyon ton kül depolama sahasına taşınacak. ÇED raporundan çıkartılabilecek bu veriler bile bölgenin küle maruz kalarak tarımı, hayvancılığı, insana yaşamını ve doğayı tehdit edeceğini, su kaynaklarını kirleteceğini açıkça ortaya koymaktadır. İl Çevre Durumu raporuna göre 2016 yılında Elbistan’da hava kirliliği 138 gün sınır değerlerin üstünde iken, ÇED’de böyle değilmiş gibi davranılmış, bu kadar kül ile havanın temiz olacağını çekinmeden yazabilmiştir.
  2. Sulama projeleri engellenecek, ayrıca 12 milyon metreküp su çekilerek bölge kurutulacaktır.49 bin dekarlık santral sahası sulu tarıma geçecek bölgenin ortasına kurularak bölgeyi kuraklaştıracaktır. Böylece tarım, hayvancılığı öldürecek, insan yaşamını imkansız hale getirecektir.
  3. İklim mevzuatı ile dalga geçilmiş. 4990 sayılı kanunda “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri alması”konusu açıkça ifade edilmiştir. Nitekim ÇED Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri” yer almaktadır. Mevzuatın açık olmasına, projenin sağlayacağı etkiler ortada iken, aşırı iklim olayları ülkemizde rekor kırmışken projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya ulaştıracağı gerçeği dikkate alınmamıştır. Nitekim Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Gn. Md’lüğünün 25.12.2015 tarihli yazısına istinaden konulan EK-13’de 8,6 milyon ton karbondioksiti 27 km mesafede “sönümlendirmiş”, özetle dalga geçmiştir.

Bu çerçevede, 4990 sayılı kanun ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu diğer yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek ve iklim felaketlerinin daha sık, daha şiddetli yaşanmasını sağlayacağı ortada olan termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan daha fazla zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen ve daha öncede iletilen bu gerekçelerin İDK toplantısında değerlendirilerek reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

Tarih:

Ad-Soyad:

TC Kimlik no:

Adres:

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir