Çayırhan-B Plan İtiraz Dilekçesi

Spread the love

Çayırhan-B termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü plan değişikliğini ilan etti. Bu ilana göre Nallıhan’ın Uluköy mahallesinde 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santrali projesi yapılmak isteniyor.  Nallıhan kuş cennetine komşu gelecek olan bu santral için plan değişikliğine karşı bir dilekçe hazırladık. Bu dilekçenin plan değişikliğinin askıdan ineceği 4 Şubat’ın hafta sonu olması nedeniyle 6 Şubat mesai saati bitimine  kadar kadar elden veya Bimer üstünden iletilmesi gerekiyor.

Ankara İl Çevre Müdürlüğü Nerede?

Çayırhan B Termik Santrali Ne Getiriyor?

Doğrudan fakslamak ister misiniz? Dosya burada, numarası ise (0312) 2197128)

Bimer’e nasıl girerim? Bu videoda açıklamalar size fikir verecektir.

 

Dilekçeyi Fakslamak isterseniz doyayı buradan indirip bastırabilir ve (0312) 2197128 nolu faksa iletebilirsiniz.

Bimer’de vereceğiniz dilekçede kopyalayacağınız metin aşağıda verilmiştir:

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

04.02.2017

Konu: Ankara ili Nallıhan ilçesi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Çayırhan-B termik santral için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkmıştır. Mevcut santralin yarattığı hava kirliliği ve kül yağmurları ortada iken, 277 bin dekar tarım arazisinin ortasına ve Kuş Cenneti’ne komşu bir noktada termik santral yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Aşağıdaki temel noktalardan dolayı plan değişikliğine itiraz etmekteyim:

 • Öncelikle değişiklik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun değildir. Plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı olup olmadığı belli değildir.
 • Plan değişikliği sadece 750 hektar alanı değil, 277 bin dekarlık bölgeyi değiştirecektir. Çıkartılacak kömürün taşınmasından yakılmasına kadar bir dizi safhada toz oluşacağı, 150 metre yükseklikteki baca ile külün ÇED’de iddia edildiği gibi 7,5km’lik yarıçapında bir alandan çok daha büyük bir bölgeyi küle ve zararlı maddeye boğacağı ortadadır. Dolayısıyla plan değişikliği sadece o alanın değil, bütün bölgeye ait tarım, sulak alan, mera vb arazi niteliklerini geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecektir
 • Ulusal doğa koruma mevzuatımıza ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırılığın önünü açmaktadır. Sarıyar Baraj Gölü havzasında yer alan Davutoğlan Kuş Cenneti 1994 yılında “doğal koruma alanı” ve 2005 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” statüleri ile koruma altına alınmıştır. Alan hem Önemli Kuş Alanı ve hem de Önemli Doğa Alanı’dır. Ayrıca korunması gereken sulak alanlar arasında yer almakta ve yine korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Açık bir şekilde proje bu bölgeyi tamamen etkilemekte olup, alanın ve ev sahipliği yaptığı türlerin korunması devletin yükümlülüğü altındadır.
 • Açık bir şekilde iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya getirecektir. 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri almak” konusu açıkça ifade edilmiştir. Proje ile hem kömür çıkartılarak, hem de yakılarak iklim değişikliği hızlanacaktır.

Plan değişikliğinin açık bir şekilde mevzuata uygun olmadığı, önünü açacağı proje ile bölgenin niteliğini değiştireceği, dağılan kül ile tarım, hayvancılık, ekonomi ve kırsal yaşam alanlarına zarar vereceği; doğayı, korunması gereken alanları ve iklime telafisi imkansız zararlar vereceği gibi ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalarla belirlenen taahhütler aykırı olup T.C. Anayasası ile güvence altına alınan vatandaşın “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” dikkate alınarak plan revizyonunun reddedilmesi için gereğini arz ederim.

 

17 Cevaplar

 1. Pertev Temel Atabey dedi ki:

  İtiraz ediyor hayır diyorum

 2. Başak dedi ki:

  Change.org da bir dilekce yok mu?

 3. Zeynep Talu dedi ki:

  Kendi geleceğim ve doğa için “HAYIR”diyorum.

 4. Nuran Talu dedi ki:

  İtiraz ediyor, hayır diyorum.

 5. Esma Balazs dedi ki:

  Kendimin, çocuklarımın ve doğanın geleceği için hayır diyorum

 6. mukadder dedi ki:

  İtiraz ediyor ve hayır diyorum.

 7. mukadder ekremoğlu dedi ki:

  İtiraz ediyor ve hayır diyorum.

 8. TC Zekayi Atabay dedi ki:

  İTİRAZ EDİYOR VE HAYIR DİYORUM.

 9. hilal dedi ki:

  her geçtiğimde hayranlık duyduğum bir yerin, ileride torunlarımın da görebilmesi için bende hayır diyorum. ve bana düşeni yaptığımı belirtmek isterim.

 10. Seda dedi ki:

  Itiraz ediyorum , orası sadece bize ait değil ki

 11. nacide karabay dedi ki:

  Emanete sahip çıkmak için itiraz ediyorum.

 12. yusuf kürşad kalkan dedi ki:

  yeter ulan ülkede doğal bir metrekare alan bırakmadınız itiraz ediyorum herşeyinize hayır diyorum.

 13. hasan dedi ki:

  dilekçe yazan var mı ? biz de hayır diyoruz

 14. hilal dedi ki:

  14.02.2017 tarihinde bimer tarafından yapmış olduğum şikayet ile ilgili arandım. aldığım bilgiye göre dosyanın hazırlanma aşamasında olduğu; bizlerden alınan bilgiler ışığında başbakana sunulacağı yönünde. umarım olumlu sonuçlar alırız.

  • 350 Ankara dedi ki:

   Çok teşekkürler Hilal hanım. Sizi arayanlar hangi birimden olduklarını söylediler mi?

 15. Hülya TANDOĞAR dedi ki:

  Başka doğa yok diyor ve itiraz ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir