Çırpılar KES’e itiraz ediyoruz.

Spread the love

Çanakkale kömürlü termik santrallere doymuyor. Yeni bir termik santral projesi daha son günlerde ortaya çıktı. Yenice ilçesi sınırların içinde Çırpılar Kömürlü Elektik Santrali (KES)  ile ilgili hazırlanan  ÇED raporu Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi ve 11 Ocak 2017 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı duyuruldu. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Çırpılar KES ÇED raporunu inceledikten sonra yetersiz olduğunu ve bu raporun iptal edilmesi gerektiğini gördük. Rapora itiraz edilecek pek çok konuyu bir yana bırakıp, sadece atmosfere salacağı sera gazı ve iklim değişikliği üstünden olanları bile dikkate aldığımızda bu projenin Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, Anayasaya ve mevzuata aykırı olduğunu düşünüyoruz. Hatta, sahip olduğu ve olası termik santraller ile Çanakkale tek başına bir iklimi değiştirme merkezi olabilecek.

Hızla ve hemen müdahale edilmez ise bu projede ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Bu amaçla sadece Çanakkalelilerin değil, bütün Türkiye’nin ititaz edebileceği bir dilekçe hazırladık. İDK toplantısın öncesinde, mümkün ise yılbaşın kadar iletebileceğiniz bu itiraz için yapmanız gereken çok basit, bimer sayfasına girerek aşağıdaki dilekçeyi kopyalayarak iletmeniz.

 

Bimer’e nasıl girerim? Bu videoda açıklamalar size fikir verecektir.

İletilecek Dilekçe…

Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

Konu: İDK toplantısında görüşülmek üzere Çırpılar Entegre Termik Santrali Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu itirazı

Çanakkale ili Yenice ilçesi sınırlarında  TAŞZEMİN İNŞ. MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çırpılar Termik Santrali (200MWe/203MWm/570MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi projesi ÇED raporu yayınlanmış, 21.12.2016 tarihinde halkın görüşüne açılmıştır.

Sadece 18 yıllık rezervi çıkartma pahasına en az 30 yıl boyunca çalışacak bir yatırımın yapıldığı, Çanakkale’de çalışan ve izin süreçleri ile 10 bin MW’a ulaşması olası kömürlü termik santrallerine bir tane daha eklenmesinin sonuçlarının dikkate alınmadığı çok açık ortadadır. Biga Termik Santrali ÇED Raporunda yer alan 13 santralin ulaştığı toplam 9360 MW toplam güce Çırpılar KES ile 200 MW’daha eklenmesi, çok açık bir şekilde iklimi, doğayı ve yaşamı imkansız hale getirecektir.

  1. Sadece Çırpılar KES her yıl 3,5 milyon ton kömür yakacak, 1,3 milyon ton uçucu kül bölgeye yayılacak, 550 bin ton kül depolama sahasına taşınacak, 3,5 milyon metreküp su çekilerek bölge kurutulacaktır. ÇED raporundan çıkartılabilecek bu veriler bile bölgenin kuruyacağını, küle maruz kalarak tarımı, hayvancılığı, insana yaşamını ve doğayı tehdit edeceğini, su kaynaklarını kirleteceğini açıkça ortaya koymaktadır.
  2. 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’da “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri alması konusu açıkça ifade edilmiştir. Nitekim ÇED Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri” yer almaktadır. Mevzuatın açık olmasına, projenin sağlayacağı etkiler ortada iken, aşırı iklim olayları ülkemizde rekor kırmışken projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya ulaştıracağı gerçeği dikkate alınmamıştır.
  3. Tek başın 3 milyon tondan fazla karbondioksit salarak, izin sürecindeki diğer projelerle 2050 yılı sonrasında bile çalışarak iklim değişikliğini durdurmayı imkansız hale getirecektir. Kente izin sürecindeki santraller dikkate alındığında, bugün bütün Türkiye’nin kömür santralleri ile yarışacak kadar etrafa sera gazları salacağı, 2050 yılına doğru kömür santrallerine bağımlılığın devam edeceği ortadadır.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek ve iklim felaketlerinin daha sık, daha şiddetli yaşanmasını sağlayacağı ortada olan termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen gerekçelerin İDK toplantısında değerlendirilerek reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

-*-

Not: İmzalı dilekçeyi elden vermeniz durumunda alta lütfen ad-soyad, adres ve TC kimlik numarası gibi bilgileri ekleyiniz.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

  1. Mustafa Yıldız dedi ki:

    Bu paragözlerin gözünü toprak doyursun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir