Elbistan’da Yeni Bir Kömür Santraline İtiraz Ediyoruz!

Spread the love
Kahramanmaraş’da, Afşin Elbistan  A ve B termik santrallerinin dışında yeni bir termik santral daha yapılması için ÇED süreci başlatıldı. Anadolu Enerji Üretim ve San. ve Tic A.Ş. tarafından yapılması istenilen termik santral 500 MW elektrik ve 1.108,86 MW ısıl güce sahip olacak. İklim değişikliğinin geldiği noktada daha fazla kömür kullanımının iklimi geri dönülmez şekilde değiştireceği ortadadır. Dünyada çok sayıda ülke yeni termik santral planlamaz ve hatta varolanları kapatmak üzere çalışmalar yaparken, Türkiye’nin enerji politikalarını yüksek karbon üreten yakıtlar üzerinden sürdürmesi, ne bu ülkede yaşayan bizler için ne de doğa ve gelecek için kabul edilebilir değildir.
Elbistan'a yeni bir termik santrale neden itiraz ediyoruz?

Elbistan’a yeni bir termik santrale neden itiraz ediyoruz?

 

Bu kapsamda bir vatandaş olarak ÇED başvuru dosyasına itiraz etmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz. Aşağıda yeralan başvuru dilekçesini doldurarak Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne posta ve faks yoluyla ileterek, İklim değişikliğinin hepimizin meselesi olduğunu gösterebilir, Elbistanda sağlıklı bir yaşam için mücadele edenlerle dayanışabilirsiniz. 
Dikkat: Dilekçenin 19 Kasım’da yapılacak ÇED Halkın katılımı toplantısına kadar iletilmesi gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki metni kopyalayıp kullanabilir, buraya tıklayarak belge olarak indirebilir, kendi dilekçenizi iletiniz.
**  – **

Tarih: 19 Kasım 2015

Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

 

Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi sınırları içerisinde Anadolu Enerji Üretim ve San. Ve Tic A.Ş. tarafından yapılması planlanan 500 MW elektrik, 1.108,86 MW ısıl güce sahip Elbistan Enerji Santral entegre projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve ÇED Başvuru Dosyası 02.11.2015 tarihinde halkın görüşüne açılmıştır.

Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne, 2009 yılında Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. 3 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri” yer almaktadır.

İklim değişikliğinin geldiği noktada atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu, sanayileşme öncesi milyonda 280 parçacık iken, bugün 400 parçacık seviyesine çıkarak güvenli sınır olan 350 parçacığı geçmiştir. Bu noktada, ÇED raporunda, projenin iklim değişikliğine vereceği katkı rapora dahil edilmemiştir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli- IPCC, sıcaklık artışını 2C’nin altında tutmak için atmosfere sera gazı salan kaynakların 2020’den sonra azaltılmasını, 2040 yılında bugünkü seviyelerin yarısına düşürülmesini ve böyle yapılmaması durumunda aşırı iklim olaylarının olağan hale geldiği ve geri dönüşü imkansız bir noktaya gelineceğini son raporunda belirtmiştir.

  • İklim değişikliği göz ardı edilmiştir. Türkiye’nin teslim ettiği sera gazı envanteri raporu dikkate alındığında, yılda 6 milyon 250 bin ton kömür çıkartılarak yakılması sonucu 2,5 milyon tondan fazla karbondioksit salınacak ve iklimi değiştirecektir. Santralin ömrünün 30 yıl olarak verildiği dikkate alındığında, ortaya çıkacak 75 milyon tondan fazla karbondioksitin iklim dengelerini alt üst etmede rolü olduğu dikkate alınmamıştır.
  • Kullanılacak su bölgede iklim felaketlerinin daha şiddetli yaşanmasına neden olacaktır. Sadece soğutma kulesinde kullanılacak ve buharlaştırılacak su miktarı 10 milyon metreküp olup yer altından ve bölge su kaynaklarından çekileceği raporda belirtilmiştir. 10 milyon metreküp suyun doğadan çekilmesi ile daha sık yaşanan kuraklıklarda doğa, tarım ve insan yaşamı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.
  • Uçucu kül bölgede tarım, doğal yaşam ve insan yaşamını tehdit edecektir. Uçucu madde oranı %17 ile %30 arasında değiştiği dikkate alındığında, ortalama 1,5 milyon ton uçucu kül çevreye dağılacaktır.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen gerekçeler çerçevesinde reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

 

 

Ad-Soyad

TC Kimlik No:

Adres:

Faks: 0344 223 76 17

Posta için adres: Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü , 46100 Kahramanmaraş Merkez/Kahramanmaraş, Turkey

 

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir