Bisiklet Ulaşımı İklim Politikası Olmadan Mümkün mü?

Spread the love

İklim değişikliği konusunda hiçbir seragazı azaltım politikası olmayan Türkiye’nin  bir bisiklet yolu  ve ulaşım politikası olacağı  akla gelir. Ancak, bunun böyle olmadığını Türkiye’nin mevcut planlarından biliyoruz. İklim Değişikliği  Eylem Planı Değerlendirme Raporu’nda yer alan ilgili kısmı ilginize sunuyoruz!  Bütün rapora ulaşmak  için tıklayınız!

Hollanda

Bisiklet Yolları

2011 yılında bitirilen İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yer alan U2.1.2.3. eylem maddesinde yaya ve bisiklet yolculuklarını etkin seçenekler haline getirmeye yönelik kent planlama yaklaşımlarının uygulanması” eylemi tanımlanmış, 2014-2016 yılları arasında gerçekleşmesi ve performans göstergesi olarak bisiklet yol ağı uzunluğunda artış, bisiklet park alanları kapasitesinde artış ve kamu bisikleti uygulaması tanımlanmıştı.

bisiklet

İDEP’de bisiklet yolu ile ilgili madde!

Bakanlığın kent içi ulaşımda bisiklet politikasının mesneti olması için, bu konunun  ana ulaşım planlaması uygulamalarına dahil edilmesi lazımdır. Nitekim; bisiklet yollarının düzenlemesi ile hükümleri içeren 2008 tarihli “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe[1] göre, kentsel planlamalara yönelik uygulamalar kapsamnıda; nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin “Ulaşım Ana Planlarını” hazırlamaları 3 yıl içinde gerekmekte olup, kentiçi ulaşımda emerji verimliliğini sağlayacak ulaşımın planlanması noktasında; bisiklet yolları ve bisiklet park etme alanlarının oluşturlması hükme bağlanmıştır.    İDEP’de, kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlaması hedefi kapsamında bisiklet ile ilgili iki eylem yer almaktadır. (U2.1.2.1[2] ve U2.2.1.4[3]). Bu iki eylemin gerçekleşme yılları sırasıyla 2014 ve 2016 olarak belirlendiğinden, eylemler bu Raporun kapsamına alınmamıştır. Ancak Bakanlığın bisiklet teşviki politikalarında söz konusu mevzuatı ve İDEP’in gelecek hedeflerini dikkate alacağı umulur.

Mevcut yasal düzenleme ve İDEP’in ilişkisinin kurulmamasına rağmen, bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 7 Mart 2012 tarihinde bir yazı[4] ile bisiklet yolu yapımına dair şartlı nakdi yardım talebinde bulunulacağı ve bütçe ölçüsünde Bakanlığın yardımda bulunacağını duyurdu.

Kısa sürede 103 belediyenin bu konuda proje hazırlaması, aslında yerel yönetimlerin konuya yaklaşımın beklenilenin üstünde olduğunun göstergesi oldu. Ancak, aradan geçen bir yılın ardından, yapılan değerlendirmeler sonucunda, 103 projeden sadece 2’si için yardım kararı çıktı. Sakarya ve Kocaeli Belediyesi toplam 940 bin TL yardım alabildi[5].

Kaynak: İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu,

Temmuz 2013, Önder Algedik


[1] 9 Haziran 2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi Gazete.

[2] Ulaşım Ana Planı ile İmar Planları kapsamında bisiklet yolu planı ve yaya planının yapılmasına, ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılarak yer verilmesi (2012- 2014).

[3] Kent bütününde bisiklet yol ağları (bisiklet yolları veya şeritleri),bisiklet park alanları, akıllı bisiklet /bisiklet İstasyonlarının oluşturulması (2014-2016).

[5]Akşam Gazetesi, 16 Mart 2013 haberi

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir