İklim Değişiyor, Türkiye Değişmiyor.

Spread the love

İklim Ağı Türkiye’nin İklim Karnesini Değerlendirdi:
İklim Değişiyor, Türkiye Değişmiyor.
Türkiye Çözüme “Gerçekten” Ortak Olsun!
(ortak basın açıklamasıdır)
İklim Ağı, Türkiye’nin iklim karnesini hazırladığı raporla değerlendirdi. 26 Kasım – 7 Aralık 2012 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar Konferansı nedeniyle açıklanan raporda; Türkiye’nin sera gazı salımlarındaki artış, buna sebep olan yatırımlar ile iklim değişikliğine uyum politikalarındaki eksiklere değinilirken, Türkiye’nin uluslararası müzakerelerdeki tutumu da masaya yatırıldı. İklim Ağı’nı oluşturan sivil toplum kuruluşları kısa bir süre önce insan kaynaklı iklim değişikliğine karşı birlikte mücadele etme kararı almıştı.İklim Ağı’nın hazırladığı raporda öne çıkan tespitler şöyle:
  • Türkiye, 2010 yılı sera gazı salımlarını 1990 yılına göre  %115 arttırdı. Ülkemiz, söz konusu dönemde sera gazı salımlarını en fazla arttıran ülke oldu.
  • Bilim insanları iklim değişikliği ile mücadele etmek için fosil yakıt kullanımlarımızı azaltmamız gerektiğine dikkat çekiyor.  Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve  Kyoto Protokolü’ne taraf olmasına rağmen,  8.404 MW’lık kurulu güce sahip 23 yeni kömür santrali yapılmaya devam ediyor.  İlan edilmiş, lisans almış ve lisans başvurusu yapmış 28 santral ise sırada bekliyor. Oysa kömür yakıtlı termik santraller, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının en büyük kaynağı.
  • Kömür yakıtlı termik santrallere diğer fosil yakıt santral yatırımlarını eklediğimizde, 21.764 MW kurulu güce sahip fosil yakıta dayalı projenin halen inşa halinde olduğu görülüyor.. Bu yatırımlarla Türkiye’nin iklim değişikliğine olumsuz katkısı artarak devam ediyor.
  • DARA tarafından hazırlanan rapora göre (Climate Vulnerability Report), Türkiye’de 2010 yılında iklim değişikliği bağlantılı doğal felaketlerden 2,5 milyon kişi etkilendi ve tahmini olarak 35 bin kişi bu felaketler sonucunda hayatını kaybetti. Ancak ülkemiz halen iklim değişikliğine uyum konusunda etkin politika ve uygulamalar hayata geçirmiyor. 
  • Türkiye’nin uluslararası iklim müzakereleri yaklaşımı  “bekle-gör” den ibaret. Dolayısıyla, hazırlanacak bir uluslararası anlaşmaya ve çözüme ortak olma fırsatını kaçırıyor, Bu politikalar yüzünden, gelecek nesilleri de, yüksek karbon ekonomisinin ve hızla arttırdığı sera gazı salımlarının bedellerini ödemeye mahkûm ediyor.

Bulunduğu coğrafyada kendisini bölgesel bir güç olarak konumlandıran ülkemiz, uluslararası iklim müzakerelerinde önemli bir rol oynayabilir. Türkiye, büyüyen ekonomisi ile sahip olduğu gücün beraberinde getirdiği sorumluluğun farkına varıp çözüme ‘gerçekten’ ortak olmalı. İklim Ağı’nın, karar vericilerden talepleri şöyle:
  • Türkiye’nin sera gazı salımları için mutlak azaltım hedefi konulmalı.,
  •  Bu hedef, iddialı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri ile desteklenmeli, bu alanlara yatırım artırılmalı.
  • İklim değişikliğine uyum kapasitesini zayıflatan projeler derhal durdurulmalı, ekosistemleri bütünsel bir şekilde koruyacak uyum planları hazırlanıp uygulamaya konulmalı.
  • Fosil yakıtlara uygulanan vergilerden elde edilen gelirlerin yine fosil yakıt yatırımlarını teşvik etmek için kullanılıyor. Söz konusu gelirler iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum çabalarında kullanılmalı.
  • Türkiye müzakerelerde iklim dostu politikaları savunarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.
İklim Ağı ile ortak hazırladığımız raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız!Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir