İklim Liderleri Ankara Deklarasyonu

Spread the love

20 Eylül 2014′de İklim İçin Liderler Zirvesi için bir araya gelen İklim Liderleri aşağıdaki gerekçelerle kararlar aldılar.

Zirve sonucu ortaya çıkan İklim Liderleri Ankara Deklarasyonu’nuna buradan ulaşabilirsiniz.

(For English copy of the declaration, please click here )

 

İklim değişikliğini yavaşlatmada ağaçların çok önemli olduğunu biliyoruz, ağaçlar karbondioksiti yutar ve atmosfere salmazlar. Ağacı kesmek; toprağı öldürmek, suyu ve ormanı yok etmek, iklimi kuraklaştırmak demek. Sayısız ağaç kesilerek yapılan yatırımların hepsi iklim ve gelecek düşmanı. Ağaçların yaşama hakkı korunmuyor, Ankara’da asırlık ağaçlar beton lobileri tarafından bir bir katlediliyor. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Ağaç kesilmeyecek”

Önerge 1

Çimento üretimi Türkiye’de en önemli emisyon kaynağı. Payı % 8.

Başta kentsel dönüşüm yatırımları, residanslar, AVM’ler olmak üzere, dökülen her beton için daha fazla su baskını, kuraklık yaşıyoruz, iklim afetleri çoğalan kentlere uyanıyoruz. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Beton dökülmeyecek”

20E-Onerge2

3. Köprü, ODTÜ otoyolu gibi yapılan her otoyolun hem doğayı yok ettiğini, hem de ulaşım kaynaklı emisyonlarını arttırdığını görüyoruz. Bu iki yatırım için 2,5 milyon ağaç kesildi. Kent içinde ve dışında asfalt yollar için petrol türevlerini kullanıyor, iklim değişikliği ile mücadele için azaltmamız gereken fosil yakıtları daha da arttırıyoruz. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Otoyol yapılmayacak” 

20E-Onerge3

Türkiye’de ulaşım yatırımları hem iklim ve hem ekonomi düşmanı. Sadece 15 bin kilometre bölünmüş yol için 43,5 milyar TL harcandı. Bu para toplu taşımaya ayrılsaydı, ne asfalta, ne de özel araba kullanmaya ihtiyacımız olacak, ulaşım kaynaklı emisyonlar azalacak, doğa da katledilmeyecekti. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Ulaşım yatırımları toplu taşıma araçlarına yapılacak”

20E-Onerge4

Otomobil merkezli politikalar yüzünden kaldırımlar iyice daraldı, hatta yok oldu, bisiklet ile bir yere ulaşmak çok zor hale geldi. Bugün pek çok Avrupa kentinde bisiklet, yaya ve toplu taşıt ulaşımının genel ulaşımdaki payı, kat edilen kilometre olarak yüzde 80 seviyesinde. Türkiye’de bu rakam bilinmiyor bile. Bugün herkesin yürüyebileceği kaldırımlar, kent içi ulaşıma entegre edilmiş bisiklet yolları için çok gecikiyoruz. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Herkes yürüyebilecek, bisiklete binebilecek”

20E-Onerge5

Sanayi, elektrik üretimi, ulaşım, tarım, kentleşme gibi pek çok alanda enerji kullanılmakta ve enerjiden kaynaklanan emisyonlar Türkiye’de toplam emisyonların yüzde 70’ini oluşturuyor. Bugün yapılacak her türlü yatırımın; rüzgar, güneş, biokütle, biyogaz gibi iklim dostu enerjileri kullanması,1990-2012 arası yüzde 132 ile yüksek oranda artmış olan enerji kaynaklı emisyon artışını azalmak için şart. Oysa Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına beklenen yatırımlar yapılmıyor. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“İklim dostu enerji her yatırımda kullanılacak”

20E-Onerge6

İklim değişikliğinin geldiği noktada, küresel düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltmak ve bunun için bu emisyonlara neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşmak zorundayız. Fosil yakıtlardan alınan vergileri daha fazla fosil yakıt kullanmak için değil, iklim değişikliği ile mücadele için harcamalıyız. Türkiye’de dünyanın en pahalı petrolü kullanılırken, her yakılan petrol, kömür ve doğalgaz için ciddi vergileri bizler öderken ve bunun vebali yurttaşa yüklenirken, politikacılar toplanan bu paraları hala daha fazla fosil yakıt kullanan yatırımlara harcıyor. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

Fosil yakıt vergileri iklim değişikliğini durdurmak için harcanacak”

20E-Onerge7

HES’lerle doğadaki suyun enerjisini borulara hapsediyor ve boşa harcıyoruz. Yapılan bir HES, bazen bir AVM’nin müsrif enerji sistemine yetmiyor. İnsanlar otomobil merkezli bir yaşamdan dolayı enerjilerini otomobillerinde harcıyor. Türkiye, enerji verimliliğinde tamamen sınıfta kalmış durumda, ne kadar enerji harcarsam o kadar çok büyürüm zannediyor. İnsanını da “karanlıkta kalırsınız” diye tehdit ediyor. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“Doğanın ve tek bir insanın bile enerjisi boşa harcanmayacak, iklim düşmanı enerji santralleri değil, enerji verimliliği uygulanacak”

20E-Onerge8

İklim değişikliği en çok da kentlerin sorunu. Bugün dünyanın toplam enerjisinin yüzde 75’i kentlerde tüketildiği kabul ediliyor ve dünyanın ürettiği toplam seragazının yüzde 80’inden kentlerde konut, ulaşım, atık sektörleri sorumlu. Türkiye’nin kentleşmesi iklim dostu değil, nitekim, bugün konutlarda kişi başı fosil yakıt kullanımı, 1990-2000 yılı ortalamasının tam iki katı. Türkiye’de belediyeler yenilikçi politikalarla iklim dostu önlemler almak zorunda, bunu Kasım 2013’de 1. Sivil İklim Zirvesi’nde de beyan ettik, oysa ikibinin üstünde belediyeden sadece birkaç başkan bu konuda heyecanlı. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“2020 yılına kadar tüm belediyeler, 2011 yılı baz alınarak emisyonlarını yüzde 15 azaltacaklar”

20E-Onerge9

Artık görüyoruz, iklim afetleri bir film senaryosu değil, gerçek. Bilim; Türkiye iklim değişikliğine bağlı doğal afetleri; şiddetli yağışları, hortumları, fırtınaları, kuraklıkları daha sık, daha şiddetli ve daha büyük ölçekte olacak diyor. Her yıl Türkiye’de ortalama 200 sel afeti yaşanıyor ve 100 milyon dolar maddi kayıp getiriyor, can kayıpları da giderek artıyor. Kentlerde kentsel dönüşüm uygulamaları doğal afetlere davetiye çıkarıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin ekonomik kaybı için samimi politikalar uygulanmıyor. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“İklim afetlerine karşı kayıp ve zararlar oluşmadan yatırım yapılacak”

20E-Onerge10

SON SÖZÜMÜZ

Türkiye iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyon azaltım politikası yerine artış politikası olan, azaltmak için hiçbir yükümlülük altına girmeyen bir ülke. Üstelik emisyonların küresel düzeyde azaltılması gereken bir dönemde 1990-2012 arası yüzde 133,4 arttırdı. Ama biz…

İklim Liderleri, kararlıyız

“2020 yılına kadar Türkiye, 2011 yılı baz alınarak, sera gazı emisyonlarını yüzde 15 azaltacak”

İklim Liderleri Ankara Deklarasyonu

20E-Deklarasyon-A2-Renki

İklim Liderleri Ankara Deklarasyonu- İngilizce kopyası;

20E-Decleration

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir