Kuğulu Park Raporu: Belediye Ağaçları Budamamış, Doğramış!

Spread the love

Peyzaj Mimarları Odası, Kırsal Çevre Derneği ve Kavaklıderem Derneği’nin Kuğulu Park’ta yaşanan olaylarla ilgili inceleme raporu çıktı. Raporda “Yapılan işleme bakıldığında: ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek deyim yerindeyse doğrandığı ortadadır. 46 adet ağacın kesilmesi sonucunda parkın görünümü tümüyle değişmiş ve çirkinleşmiştir.” denilmektedir.

Raporun tespitler kısmında 12 önemli tespit yapılmış:

1) Ağaç röleve planında yer alan 4, 7,10, 82,97,98, 99 ve 101 No. lu ağaçların yerinde olmadığı,

2) 12 no.lu saplı meşenin(Quercus robur L.) yandallarının tepeye değin budandığı ve servi kavağa çevrildiği,

3) 2006 yılında yaşları 60-73 olduğu belirlenen 11, 12A, 17,19,21,96 no. lu saplı meşelerin (Quercus robur L.) 6-10 metre yükseklikteki gövdelerinden kesildiği,

4) 2006 yılında 85 yaşında ve ortalama 20 metre boyunda olan 36 adet akkavak (Populus alba L.) ağacının 7-12 metre yükseklikten ve gövdesinden kesildiği,

5) Röleve planındaki 195 no. lu geyikdikeni, yemişenin (Crataegus monogyna Jacq.) bütün dallarının 3 metre yükseklikten kesildiği,

6) Batı sınırındaki eğimli alandaki doğu mazılarından (Biota orientalis End.) 2 adedinin 1,5 metre yükseklikten kesildiği,

7) Kesim yüzeylerinin hiçbirinin çürük olmadığı ve sağlam olduğu, üzerine macun sürüldüğü,

8) Daha önce yıldırım isabet ettiği ve devrildiği söylenen 108 no. lu akkavak (Populus alba L.) ağacının 110cm. yükseklikten kesildiği, gövdesinde çürük olmadığı,

9) Kesilen ağaç gövdelerinin daire biçimine getirilmiş çok sayıda parçasının park içine bırakıldığı, bazı kişilerin bu parçaları alıp götürdükleri,

10)Toplam 46 adet ağacın kesilmesi sonucunda parkın üzerinde büyük bir boşluk oluştuğu,

11) 5 No. lu akkavak ağacının gövdesinden kesilmesine karşın üzerine aydınlatma lambası takılmış olan kuru ve çürük dalının yerinde tutulduğu,

12) Ağaçların gövdelerine demir çemberle takılmış aydınlatma lambalarının ve çeşitli amaçlar için bağlanmış tel ve iplerin ağaç gövdelerini boğmakta olduğu belirlenmiştir.

Raporda Belediyenin halkı nasıl yanlış bilgilendirdiği, belediyecilik ile alakası olmayan açıklamalar yaptığı da ortaya konmuş. Raporda “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu adıyla bir kurum yoktur. Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu vardır. O kurulda saplı meşe ve akkavak ağacının budanması konusunda uzman kişi var mıdır?” denilmektedir.

Raporun sonuç kısmında belediyenin doğa için nasıl telafisi çok zor yıkım yaptığı ortaya kondu;

a) Akkavaklar (Populus alba L.) budanmamış amacı belirsiz bir biçimde gövdelerinden kesilmiştir. Kuşkusuz ağaçlar kurumayacak, ilkbaharda yoğun biçimde, gövdenin her yerinde sürgün verecektir. Ağacın görüntüsü bozulacak, 5-10 yıl sonra gölge oluşturabilecektir.

b) 6 adet saplı meşe (Quercus robur L.) birkaç kuru dalı dışında budanmaması gerekirdi.(Budama yapanlar meşe ile akkavak ağacını ayırt edebiliyor mu?)Bir adet saplı meşe ise servi kavak gibi yapılmıştır. Ağacın dengesi ve formu ancak böyle bozulabilir.

c) Kuğulu Park içinde bulunan akkavalklardan 3-4 adedinin gövdesinin ortasında çürüme vardır. 2006 yılında bunların devrilme tehlikesi yoktu. Gövdesinde çürüme olması değil çürüklüğün miktarı önem taşır . O nedenle budama yapılmadan önce ağaçların gövdelerinde çürüme derinliğini belirlemek amacıyla inceleme yapılması gerekirdi.

d) Bir adet geyik dikeni, yemişen ağacı budama adı altında acınası bir duruma getirilmiştir. Sağlığı yerinde olan bir ağaç neden budanmıştır? Bu ağaçların meyveleri kuşların beslenmesi için önem taşır.

e) Parkta budama yapılması gereken ağaçlar olabilir. Bunların yalnızca kurumuş ve tehlike oluşturacak dalları kesilmelidir. Neredeyse parkın ağaçlarının yarısının şimdi yapıldığı şekilde kesilmesinin açıklanabilir bir yanı yoktur. Yapılmak zorunda kalınsa bile hepsi birden değil, 4-5 yıllık bir döneme yayılmalıdır.

 

Rapora kurumların sayfalarından ve ayrıca buradan ulaşılabilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir