#Madde75 ne götürüyor?

Spread the love

Yazı: Önder Algedik

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM genel kurulunda 20 Ağustos Cumartesi sabah 04:45’de kabul edildi. 411 sıra sayılı kanunun maddeleri önceki gece yine 04:45’e kadar görüşülmüştü. Tasarı içinde o kadar problemli madde arasında dile getirilmeyen ilk sıra hali ile Madde 70, son hali ile Madde 75 var ki sormayın. Madde 75 gibi torba yasada  problemli başka maddelerde vardı ancak muhalefetin çabası ile tasarıdan çıkartıldı. Tasarıdan çıkanlara sevindik ama bütün çabalarımıza rağmen bakanlar kuruluna rejim değişikliği anlamına gelecek yetkilerle donatan, ekonomik ve idari ayrıcalıklar getirme hakkı veren Madde 75 için üzüldük. Çünkü sadece madde değil fıkraları ve bentleri bile doğa tahribatının hızını arttıracağı, kaynakların kötüye kullanılacağının işareti idi. Maddenin fıkralarının anlamına tek tek bakalım isterseniz.

Bakanlar kurulu Madde 75 ile bir proje için karar alması ile
1. fıkrasına göre: Projelere kapitülasyon getirebiliyor: Madde 75’in birinci fıkrasında a’dan ğ’ye kadar tanımlı ekonomik ayrıcalıklar ile projelere vergi muafiyetinden ücretsiz hazine arazisine, hatta yatırım ortaklığına kadar avantajlar sağlanıyor.
2. fıkrasına göre: Bütçesini halka karşılatabiliyor: Bu kadar ekonomik imtiyaz için bizlerin vergilerinden oluşan ekonomi bakanlığının bütçesi hazır ediliyor.
3. fıkrasına göre: Satın alınmayan ürüne alım garantisi getirebiliyor : Bir başka deyişle alıcısı olmayan bir ürüne bakanlar kurulu destek veriyor.
4. fıkrasına göre: İzinsiz proje dönemi başlatıyor: Dördüncü fıkra ile lisans, kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirme yetkisi veriliyor.
5. fıkrasına göre: Altyapıyı da devlet yapıyor: Beşinci fıkra ile altyapıyı da devlet tamamlıyor.
6. fıkrasına göre: Projeye özel mevzuat çıkartabilme: Altıncı fıkra ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.
7. fıkrasına göre: Devretsen bile kar etme hakkı! Madde 75 ile de bütün istisnalar devam edebiliyor.

Kısaca tek başına Madde 75 bir kanunun verebileceği herşeyi size veriyor.

Md75NeGoturuyor

Başkanın Bakanlar Kurulu!
Çok açık ki bakanlar kuruluna hukukun üstünde böylesi yetkiler verilmesi, mevcut mevzuata paralel bir mevzuat oluşturma hakkına sahip olması stratejik projelerde yasama yetkisinin tamamen bakanlar kuruluna geçmesi anlamına gelmektedir. Aynı şekilde bir proje “stratejik” kararı aldıktan sonra izinlerden muaf tutulabilmesi, eksiksiz imtiyazlara sahip olması açık bir şekilde ekonomik anlamda da bir rejim değişikliğine işarettir.
Madde 75’den anlaşılacağı üzere, hiçbir darbe döneminde bakanlar kurulunun yada MGK’nın bile cesaret edemeyeceği izinsiz, ruhsatsız, lisansız yatırım yapma yetkisini Bakanlar Kurulu üstüne alıyor!

Bakanlar Kurulu Sadece Hukuktan ve Halktan değil Bakanlıklardan da üstün!
Bir projenin orman izinleri için Orman Bakanlığı, maden ruhsatı için Migem’e , yada imar izinleri için belediye mi başvurması gerekiyor? Artık Bakanlar Kurulu karar verirse bunlara gerek kalmıyor. Yani kanun sadece mevzuata paralel mevzuat yaratmıyor, Bakanlıkların yürütme yetkisine paralel bir yürütme getiriyor ve bu izinlerden muaf kılabiliyor.

Stratejik değil, batık projeler!
Madde 75 desteklenecek yatırımlar için “ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan” projeleri tanımlıyor. Bu tanımlar aslında batık projeler anlamına geliyor. Örneğin dışa bağımlılığı azaltmaktan bahseden AKP döneminde açılan kömür santrallerin sadece 3 GW’ı yerli iken, 6 GW’ı ithal kömür yakan santral. Katma değeri yüksek proje olarak aklımıza Osman Gazi köprüsü geliyor. Ya da kesilen ağaç, dökülen beton ve asfalt ile 3. Köprü de sayılabilir. Bütün bunlar iklim değiştiren, doğayı yok eden ve aynı zamanda asfalt, beton dökülen batık projeler.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir