Sayın Vekil, Neden #Madde70’e Hayır Diyoruz!

Spread the love

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’da görüşüyorsunuz. Bizlerin kanun tasarısı ve eklenen KHK değişikliklerinin sadece biri hakkında derin itirazımızı iletmek istiyoruz.

#Madde70’de mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılama, arz güvenliği sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama… gibi gerekçelerle bu projelerin desteklenmesine dair bir madde ile Bakanlar Kuruluna yasaların üstünde yetkiler verilmektedir. #Madde70’in fıkralarında bir dizi mali imtiyaz sağlanırken, 4. paragrafında yasalar üstü imtiyazlar sağlanmış olduğunu görüyoruz. Mali desteklerle hiçbir vatandaş yada doğa ve insan dostu projenin yararlanamadığı gümrük vergisi muafiyetinden faiz desteğine, hatta yatırımına ortak olmaya kadar varan destekler verilmek isteniyor.

Daha kötüsü paragraf 4’de yer alıyor. Paragraf hepimizin yükümlü olduğu izin, tahsis, lisans, ruhsat ve tescil işlemlerini “kısıtlayıcı hüküm” olarak ifade ederken, Bakanlar kuruluna istisna getirme yetkisi veriliyor, hatta yatırımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapma yetkisi veriyor.

Sayın vekil, #Madde70’in çıkartılmasını istiyoruz, çünkü:

1- Ortaya konan gerekçelerin gerçekçi olmadığını biliyoruz.  Örneğin dışa bağımlılığı azaltma gerekçeli politikalar sonucunda Türkiye’de ithal kömür tüketimi 90 yılına göre 6’ya katlandığı.

2- Gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir kanun, kanun maddesi yasalar üstü bir imtiyazı hiç bir yatırıma sağlayamaz, Bakanlar Kuruluna yasalar üstü bir yetki veremez.

3- Çok açık ki bu madde izin alamayan, ruhsat alamayan, lisans şartlarını yerine getiremeyen yatırımlara bu kılıfla yasaları aşma hakkı vermektedir. Bu durum ise kabul edilemez.

#Madde70 açık, Bakanlar Kuruluna yasaların üstünde yetki veriliyor. Bu yetkinin ise şartlarını yerine getiremeyen yatırımlar için olduğu çok açık. #Madde70 doğaya, kente, topluma karşı suçları işleyen projelere imtiyaz sağlıyor.

Sizlerden #Madde70’in çıkartılmasını, doğayı ve toplumu gözeten adımlara yer verilmesini talep ediyoruz.

 

2 Cevaplar

  1. Cengiz dedi ki:

    Sadece madde 70 diyorsunuz. Bu madde hangi KHK taslağında yer alıyor. KHK taslağında hangi maddeler var? Şahsen ben anlayamadım. Bu konuda biraz daha detay verirseniz iyi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir