Karaburun Termik Santraline itiraz ediyoruz!

Spread the love

Karaburun Termik Santrali ile ilgili yapılan teknoloji ve konfigürasyon değişikliği sonrası güncellenen ÇED raporu inceleme komisyonu tarafından yeterli bulundu. Nihai ÇED için 10 günlük itiraz süreci ise başladı.

Karaburun TES ÇED raporunu inceledikten sonra yetersiz olduğunu ve bu raporun iptal edilmesi gerektiğini gördük. Rapora itiraz edilecek pek çok konuyu bir yana bırakıp, sadece atmosfere salacağı sera gazı ve iklim değişikliği üstünden olanları bile dikkate aldığımızda bu projenin Trükiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, Anayasaya ve mevzuata aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bizim düşünmemiz yetmez, bu itirazı da iletmek gerekiyor.

Karaburun Tes

 

13 Ekim 2016 gece yarısına kadar iletebileceğiniz bu itiraz için yapmanız gereken çok basit, bimer sayfasına girerek aşağıdaki dilekçeyi kopyalayarak iletmeniz.

Bimer’e nasıl girerim? Bu videoda açıklamalar size fikir verecektir.

İletilecek Dilekçe…

Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

Konu: Karaburun Entegre Termik Santrali (2×800 MWe) projesi ile ilgili Nihai kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu itirazı

Çanakkale ili Biga ilçesi, Karabiga mevkiinde Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 2x 800 MW elektrik, 2×1598,77 MW ısıl güce sahip Karaburun Entegre Termik Santrali projesi ile ilgili teknoloji ve konfigürasyon değişikliği ile ilgili nihai ÇED yayınlanmış, 03.10.2016 tarihinde halkın görüşüne açılmıştır.

Bakanlığınız tarafından nihai olduğu kararı verilen ÇED raporu incelendiğinde telafisi imkansız zararların dikkate alınmadığı açık bir şekilde görülmektedir.:

1- Proje iklimi değiştireceğini verileri ile açıkça ortaya koymaktadır. Yaklaşık 10 milyon ton karbondioksit salacağı belirten rapora göre, 39 yıllık işletme ömrü boyunca Türkiye’nin bir yılda saldığı karbondioksitten fazlasını tek başına salacaktır.

Ayrıca, Çanakkale bölgesi tek başına Türkiye kadar iklimi değiştireceği açıkça belirtilmiştir. Bölgede çalışılan ve çalışmaları süren 10 termik santral olduğu ve her birinin yaklaşık 10 milyon ton karbondioksit salacağı açıkça belirtilmektedir. Bu durumda yaklaşık 100 milyon ton toplam karbondioksit salımı ile Çanakkale bu projeler Türkiye’nin kömürlü santralleri kadar atmosfere sera gazı salacaktır.

2- Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa ve mevzuatta belirtilen yükümlülükler dikkate alınmamıştır. Anayasa Madde 90’a göre BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde tarafların seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri alması konusu açıkça belirtilmiştir. Nitekim ÇED Yönetmeliği EK-3’de rapor formatında sağlanacak bilgiler arasında “Sera gazı emisyonların belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri” yer almaktadır. Mevzuatın açık olmasına, projenin sağlayacağı etkiler ortada iken, aşırı iklim olayları ülkemizde rekor kırmışken projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya ulaştıracağı gerçeği dikkate alınmamıştır.

3- Uçucu kül bölgede tarım, doğal yaşam ve insan yaşamını tehdit edecektir. Yılda 314 bin 550 ton kül etrafa yayılacaktır. Proje sahasının yerleşim ve tarım alanlarının hemen yanında olduğu dikkate alındığında projenin tarım, doğal yaşam ve insan yaşamını dikkate almadığı ortadadır.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen gerekçeler çerçevesinde reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

 

— * —

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir