Kirazlıdere KES ÇED Raporuna itiraz ediyoruz.

Spread the love

Çanakkale daha kaç kömürlü elektrik santrali (KES) daha kaldırır? Çanakkale’nin bir bölgesinde birbirine komşu kaç santral konabilir? Kamu bu başvuruları peşpeşe onaylayacak kadar sorumsuz mudur? Peki kredi bankaları bu projeleri yetersiz görüp teknolojisini değiştirmesini isterken, bakanlık neden sorunsuz ÇED olumlu kararı verebiliyor?

Soruları çoğaltmak mümkün. Bütün bu soruları Kirazlıdere KES için sorduk. O soruları yeni ÇED raporunda tekrar sormak istiyoruz. 26 Nisan günü İDK toplantısına kadar dilekçeleri göndereceğiz. 

Kirazlıdere KES ÇED raporunu inceledikten sonra yetersiz olduğunu ve bu raporun iptal edilmesi gerektiğini gördük. Rapora itiraz edilecek pek çok konuyu bir yana bırakıp, sadece atmosfere salacağı sera gazı ve iklim değişikliği üstünden olanları bile dikkate aldığımızda bu projenin Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, Anayasaya ve mevzuata aykırı olduğunu düşünüyoruz. Hatta, sahip olduğu ve olası termik santraller ile Çanakkale tek başına bir iklimi değiştirme merkezi olabilecek.

Bilgilendirici kaynaklar:

1-Neden artık bu projelerin “telafisi imkansız daha fazla zararlar doğuracağını” söylüyoruz: Aşırı İklim Olayları 2017 Raporu

2- Türkiye’nin en son seragazı envanteri değerlendirmesi için tıklayınız.

3- Bimer’e nasıl girerim? Bu videoda açıklamalar size fikir verecektir.

İletilecek Dilekçe :

Çanakkale Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

Konu: Kirazlıdere Entegre Termik Santrali (2×800 MWe) projesi teknoloji ve konfigürasyon değişikliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu itirazı

Çanakkale ili Biga ve Lapseki ilçelerinde bulunan Kirazlıdere 1 ve 2 projeleri 5 Mayıs 2015 tarihinde peşpeşe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmiş, EPDK tarafından da lisans birleşimine gidilmişti. Ancak, Bakanlığın ÇED Olumlu kararı verdiği proje uluslararası kredi kuruluşları tarafından teknoloji kriterlerini karşılamadığı için teknoloji değiştirilmek zorunda kalınmıştır.

Proje açık bir şekilde iklim değişikliği açısından “telafisi imkansız daha fazla zararlar” doğuracaktır. Bunları özetleyecek olursak:

  • Tek başına Kirazlıdere KES yılda 3,5 milyon ton kömür yakacak, milyonlarca ton seragazını atmosfere vererek iklimi değiştirecek, 314 bin ton kül ile tarım alanlarını, su havzalarını kirletecektir. Ayrıca denizden saatte çekilecek 204 bin m3 su ile soğutulacak, ayrıca 34 bin m3/saat su çekilerek Baca Gazı Desülfürizasyonda kullanılarak denize boşaltılacaktır.
  • Açıktır ki sadece Karabiga-Küreci arasında bunun gibi 8 proje daha bulunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 9 katı karbondioksit, 9 katı uçucu kül, 9 katı doğadan çekilecek su ve yatak külü anlamına gelmektedir. Bu miktar Çanakkale’deki diğer projeler ile çok daha fazla artacaktır.
  • İklim Değişikliği ile aşırı iklim olaylarındaki artış ve gelinen nokta dikkate alınmamıştır. 1990-2015 yılları arasında Türkiye seragazları salımını %122 artmıştır. 2016 yılı dünyada ölçülmüş en sıcak yıl olurken, 2010 yılı Türkiye’de ölçülmüş en sıcak yıl olmuş, 2015 yılında ülkemizde aşırı iklim olayları rekor kırmıştır.

Açık bir şekilde Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa ve mevzuatta belirtilen yükümlülükler dikkate alınmamıştır. Anayasa Madde 90’a göre BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde tarafların seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri alması konusu açıkça belirtilmiştir. Mevzuatın açık olmasına, projenin sağlayacağı etkiler ortada iken, aşırı iklim olayları ülkemizde rekor kırmışken projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya ulaştıracağı gerçeği dikkate alınmamıştır.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan zararlardan öte Kirazlıdere KES’in telafisi imkansız daha fazla zararlar oluşturacağı dikkate alınarak yukarıda verilen gerekçelerin İDK toplantısında değerlendirilerek reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

 

Not: İmzalı dilekçeyi elden vermeniz durumunda alta lütfen ad-soyad, adres ve TC kimlik numarası gibi bilgileri ekleyiniz.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir