Elbistan’da Diler KES nihai ÇED’ine itiraz ediyoruz!

Spread the love

Elbistan’a mevcut 2 santrale rağmen yapılmak istenilen 2 projeden birini daha önce engellemiştik. Diğer proje Diler KES projesinin ise ÇED raporu nihai hale geldi. 25 Ocak tarihinde askıya çıktığı söylendi. Böylece 10 günlük itiraz süresi başladı.

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu süreci takip ederek kararın takipçisi oldu. Şimdi platform herkesi ÇED raporuna itiraz etmeye çağırıyor. Daha önce ettiğimiz bu itirazı dikkate almayanlara karşı destek bekliyoruz.

İtiraz çok kolay:

1-İster faks yolu ile itiraz edebilirsiniz. Faks yollamak isterseniz numaralar şunlar:  0344 214 28 93 – 0 312 419 21 92 . Dilekçe burada var, indirin, imzalayın fakslayın.

2- İster BİMER yoluyla aşağıdaki metni yollayın.

Bimer için video burada:

 

—–  Dilekçe ise burada, kopyalayıp Bimer başvurusuna yağıştırın:     —

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü

Konu: Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesi Nihai ÇED itirazı

Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi sınırlarında  Diler Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesine  (400MWe/1052,6 MWt) dair itirazlarımızı daha önce iletmemize rağmen dikkate alınmamış, itirazlara rağmen ÇED raporu onaylanarak askıya çıkmıştır.

Zaten Afşin-Elbistan A ve B termik santralleri zaten bölgede telafisi imkansız zararlar doğurmuştur. Mevcut 2 santralin Elbistan ovasında yarattığı sıcaklık artışı, toprağa verdiği kirlilik bilimsel raporlarla ortaya konmuşken ve de 2015 yılına kadar milyonlarca ton kömür yakılması karşılığında atmosfere 200 milyon ton’dan fazla karbondioksit, milyonlarca ton kül ve kükürdüoksit salındığı bilinmekteyken bu projeye onay verilmektedir.

Mevcut santrallerin yarattığı telafisi imkansız zararlar ortada iken, bu santrallere eklenecek Diler Elbistan Termik Santrali projesi zararları daha derinleştireceği ve geniş bir alana yayacağı ortadadır. Şöyleki:

  1. Rapor bölgede tarımın biteceğinin verilerini ortaya koymasına rağmen onaylanmaktadır. Akbayır ve Bakış köylerine ait olan çoğu sulanabilir ve birinci sınıf tarım arazisi olan santral için kullanılacak 38 bin dönüm arazi dışında, Bakış, Akbayır, Söğütlü, Demircilik, Çıtlık köylerini içine alan toplam 300 bin dönüm tarım arazisi de kullanılmaz hale gelecektir.
  2. Rapor bölgede hayvancılığın biteceğini ortaya koymasına rağmen onaylanmaktadır. ÇED raporu 5 bin 700 dönüm mera arazilerinin mera statüsünden çıkartılarak santral için kullanılacağını belirtmektedir.
  3. Rapor bölgenin susuzlaşacağını ortaya koymasına rağmen onaylanmaktadır. Sulanabilir 34 bin dönüm arazi sulama projesinden çıkartılarak, mevcut kuyuları kapatılacak, ve de soğutma için gerekli 5 milyon ton’dan fazla su çevre kaynaklardan alınarak bölge ciddi bir kuraklığa ve susuzluğa mahkum edilecektir. DSİ’nin bölge tarımı için dev sulama projesi işlevsiz kalacaktır.
  4. Bölgeye daha fazla kül ve kükürt dioksit yağacak olmasına rağmen onaylanmaktadır. İl Çevre Durumu raporuna göre 2016 yılında Elbistan’da hava kirliliği 138 gün sınır değerlerin üstünde iken, onaylanana ÇED’de sınır değerlerinin yarısı ölçülmüştür. Bölgede artan kanser vakaları, insan sağlığını tehdit eden hava kirliliği gerçeğini ciddiye bile almamıştır.
  5. Bölge patlamalara maruz kalacaktır. Rapor her 2 günde bir 5 bin kilo patlatıcının patlatılacağını, yılda 910 bin kilo patlatıcının bölgedeki yaşam için kabul edilmezliği dikkate alınmamıştır.
  6. Elbistan’da daha fazla yerel ısı adası oluşturacaktır. Yapılan çalışmalar mevcut santrallerin zaten Elbistan ovasında sıcaklığın 1984‘ten 2010 yılına kadar geçen zamanda ortalama 6C‘lik bir artış gösterdiğini raporlar ortaya koyarken, onaylanan ÇED’de 0,000203 C’lik bir  ısınma yaratacağını iddia edilmektedir.
  7. İklim değişikliğine rağmen ÇED onaylanmaktadır. Ne 4990 sayılı kanun, ne aşırı iklim olayları ne de projenin yılda 8,8 milyon ton karbondioksit salacağı görmezden gelinmektedir.

Bu çerçevede, mevcut santrallerin ortaya çıkardığı telafisi imkansız zararlar ortada iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek ve iklim felaketlerinin daha sık, daha şiddetli yaşandığı ortada olan, iklim felaketlerinin etkisini arttıracak doğa tahribatını arttıran termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan daha fazla zararlar oluşturacağı ortada olup, daha öncede iletilen ve şimdi de yukarıda verilen gerekçeleri çerçevesinde komisyonda nihai edilen ÇED’in iptali için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

 

İmza                       :

Adı Soyadı               :

TC No                     :

Adres                      :

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir